Arrangemang

Lejonsson agerar sedan 2012 arrangör eller samarrangör med kontinuerliga verksamheter såväl sommar som vinter på olika arenor, samt med enstaka större arrangemang några gånger varje år. Som arrangör är Lejonssons kännetecken främst höga ambitioner där framåtanda, omsorg och kvalitet utgör ledord. Stor vikt läggs vid alla de små detaljerna, att ge varje gäst en upplevelse utöver det vanliga är Lejonssons ständiga målsättning.

Furuparken

Sedan hösten 2013 har Lejonsson agerat evenemangsarrangör på Furuparken i Östersund. Lejonsson har sedan 2010 varit indirekt engagerad i Furuparkens arrangemang genom Lars-Eriks idoga arbete å Ope IFs vägnar, varför valet av entreprenör föll sig naturligt då föreningen valde att inte längre själva driva den verksamheten vidare. Med ett breddat utbud såväl musikaliskt som i servering har Furuparken fått en välbehövlig nytändning som välkomnats av både publik och orkestrar.

Se vidare furuparken.se

Gussjönoret

Sommaren 2012 tog Lejonsson över som arrangör på fagra Gussjönoret utanför Härnösand, i nära samarbete med såväl Gussjö IF som med föreningen Bygdekulturens Vänner. Genom stort personligt engagemang har Gussjönoret återupprättats som festplats och publiken vallfärdar åter till denna pärla för nöjeslystna. Med 6-8 onsdagskvällar varje sommar och den anrikt traditionella Midsommardagsfesten bjuder Gussjönoret idag ett utbud för en bred publik, ung som gammal.

Se vidare gussjönoret.se

Maran

Då den anrika Ö-viksmaran efter en försäljning av Ö-viksparken 2013 plötsligt stod utan såväl arrangör som arena för fortsättning i Örnsköldsvik blev Lejonsson tillfrågad att rädda kvar det traditionstyngda arrangemanget och hals över huvud genomföra en flytt till Härnösand och Parkaden. På den nya adressen Parkaden i Härnösand blev Lejonssons målsättning att på alla sätt förvalta Maran och slå vakt om alla de positiva värden som publik och orkestrar genom åren kommit att förknippa med Ö-viksmaran, samtidigt som man ville låta Maran fortsätta att utvecklas likt den gjort under sina tidigare 18 år i Örnsköldsvik. Den första Höstmaran i Härnösand i september 2013 likväl som den första Vintermaran i februari 2014 kan inte klassas annat än som formidabla succéer, ett resultat av Lejonssons hårda och målmedvetna arbete med syfte att låta Marans själ utkristalliseras som ett väsen ståendes över en viss lokal eller för den delen en viss stad. Essensen av allt Lejonsson står för blev på så sätt snabbt ett med Maran, arrangemang och arrangör i total förening. När Lejonsson under 2014-2015 även lyckades med konststycket att återföra Maran till den fantastiska Ö-viksparken blev detta förstås ännu en bonus, pricken över i och grädden på moset som tog arrangemanget till ännu en dimension. Sedan 2016 är åter Parkaden i Härnösand hemvist för Maran som genomförs två gånger årligen i nära samverkan mellan Lejonsson och föreningen Bygdekulturens Vänner.

Se vidare maran.nu

Aspåsnäset

Sedan 1950-tal har lilla Aspåsnäset utanför Krokom placerat sig på kartan som en nöjesmetropol av nationell dignitet, detta tack vare den klassiska logen vars golv gungar taktfast till musiken. Sensommaren 2014 tackade legendaren Anders Thurén för sig efter 45 år som arrangör på Aspåsnäset och 2015 inleddes en ny era på den anrika logen då Lejonsson tog över den ansvarstyngda stafettpinnen. Med upprustning och ett antal nya ess i rockärmen är det Lejonssons målsättning att förvalta och förädla Aspåsnäset in i 2010-talet samtidigt som man slår vakt om det genuina och harmoniska, att åter skapa en mötesplats för människor från när och fjärran.

Se vidare aspåsnäset.se

Ramvik Folkets Hus

Lejonssons arrangerande på Gussjönoret, Parkaden i Härnösand och Örnsköldsviks Folkets Park har inneburit en närvaro i Ångermanland som föranlett frågor och önskemål från publik om att även vintertid arrangera mer än bara maror i regionen. Tankarna kring detta har mognat fram och många olika lokaler har inspekterats innan Lejonsson till slut fann en riktigt underskattat pärla bland nöjesanläggningar i Ramvik norr om Veda intill Högakustenbrons fäste. Hösten 2015 väcktes Ramvik Folkets Hus åter till liv och Lejonssons ambition är att det här skall arrangeras en handfull toppenkvällar per vintersäsong.

Nornan

Stugun är en ort som under decennier lockat storpublik till såväl Nornan på vintern som Nya Parken på sommaren. Sedan ett antal år har dock dessa arenor mestadels stått tomma och tysta. Som uppväxt i bygden har Lars-Erik länge haft spirande tankar om att åter väcka liv i Stuguns slumrande folkfesttradistioner och i januari 2015 stod premiären för Lejonssons arrangemang på Nornan med Jannez på scenen. Den fantastiska uppslutningen och det överväldigande gensvaret från såväl bygdens folk som från långväga tillresta gav råg i ryggen och en avsikt formades därför om fortsätta arrangemangskvällar på Nornan några gånger varje år.

Hanssons Loge

På Hanssons Loge i Långsele , en av norra sveriges största sommardanslogar, har det sedan decennier anordnats regelbundna lördagsdanser varje sommar, alltid till omsorgsfullt utvalda orkestrar. Just omsorg är nog också ett ord som många på ett eller annat sätt förknippar med Hanssons Loge. Omsorg om anläggningen, omsorg om banden och omsorg om publiken, alltid med de små detaljerna i åtanke för en maximal upplevelse, det är kännetecknet för Hanssons Loge. Ägare och arrangör har under alla år varit Långsele Allmänna IF (LAIF), men inför sommaren 2015 valde LAIF att upphöra med den egna arrangemangsverksamheten och för att säkra en fortsatt verksamhet klev därför Lejonsson in som arrangör för en sommar. Inför 2016 fick logen en ny ägare varför Lejonsson åter tonade ner sin roll till att verka och stödja verksamheten i bakgrunden.

Se vidare hanssonsloge.se