Samordning

Lejonsson arbetar för ökad samverkan och förbättrade kommunikationer mellan arrangörer, samt bedriver konkret arbete med samordning avseende planering och programsättning. Vissa delar i detta har nära koppling till förmedlingsverksamheten, medan en stor portion drivkraft sitter i passionen för ett bättre utbud på fler arenor till gagn för alla. Lejonsson tar initiativ till gemensamma träffar, fördelar datum för arrangemangskvällar mellan arrangörer, samt producerar gemensamt marknadsföringsmaterial i såväl digital som tryckt form. Här kan nämnas webbplatsen Dansa i Jemtland, samt sommarfickprogrammet med samma namn som sedan några år även fått en motsvarighet i Västernorrland. 2017 sjösatte Lejonsson Arrangörsforum XYZ med avsikt att bygga en arena för konkret arrangörssamverkan inom Gävleborg, Västernorrland och Jämtland.