Kunder

Lejonsson Webbyrå arbetar antingen självständigt som helhetsleverantör av webblösningar till egna kunder, eller som underleverantör av webb till partners som i sina åtaganden främst fokuserar på profilering, form, struktur, och innehåll. Lejonsson bistår även kollegor som kort och gott behöver stärka upp sin leveransorganisation i längre eller kortare åtaganden. Oavsett uppdragsgivare så är vår ambition alltid att tillhandahålla lösningar som tillgodoser slutkundens faktiska behov här och nu, samtidigt som dörrar står öppna för fortsatt utveckling in i framtiden.

Lejonsson - din personliga webbyrå

En aktuell och representativ hemsida är ditt främsta skyltfönster mot världen och idag en självklarhet för såväl företag som föreningsliv och allehanda organisationer och sammanslutningar. Vägen till en fungerande hemsida kan dock för många vara kantad av många svårigheter. Verksamhetens innehåll ifrågasätts och måste sättas på pränt. Det blir också ofta uppenbart att profilering och logotyp saknas, är förlegad eller bristfällig. Man frågar sig vidare hur och av vem hemsidan skall skötas. Sist men inte minst så kommer frågorna kring kostnader, kortsiktigt men även löpande, för att ta fram och driva en hemsida.

Lejonsson tror på regionens entreprenörer och vill att var och en av dessa ska kunna ha ett tilltalande och funktionellt skyltfönster mot världen. Det finns dock ingen universallösning som passar alla utan tvärtom har var och en sina egna förutsättningar, vilka behöver få tas i beaktande. Istället för att arbeta med ett låst erbjudandekoncept till fasta priser som endast passar en viss målgrupp och uppenbart utesluter vissa kunder, så tar Lejonsson därför istället fasta på varje enskild kunds behov, begränsningar, önskemål och plånbok, varefter ett förslag till helhetslösning tas fram. Lejonssons insatser kan sedan komma att innefatta allt från logotypframställning, profilering, form, struktur och innehåll till faktisk webbdesign och utveckling av webbteknik. Återigen dock; det är kundens behov och önskemål som styr våra insatser och prioriteringar.

Kontakta oss, kanske är vi Din framtida personliga webbyrå som på kort och lång sikt kan hjälpa Dig med Ditt digitala skyltfönster mot världen, utifrån Dina förutsättningar och behov.

Lejonsson - din underleverantör av webb

För dig som med framgång arbetar med profilering, form, säljstrategier och innehåll för dina kunder men som saknar den tekniska kompetensen, eller helt enkelt inte har för avsikt att själv utveckla webbteknik, så kan Lejonsson Webbyrå erbjuda sina tjänster som underleverantör av webb. Att få ta sig an att realisera form, struktur och funktion som duktiga kollegor tagit fram, oavsett vilka dessa är, ser vi alltid som en ära och ett stort förtroende där vi i samverkan får vara med och bidra till födelsen av ännu ett skyltfönster mot världen.

Kontakta oss, kanske är vi Din framtida partner inom webbproduktion.