Marknadsföring

Lejonsson Nöjesproduktion tillhandahåller ett flertal olika marknadsföringstjänster, via digitala produktioner likväl som med trycksaker. Då företagets andra hand utgörs av Lejonsson Webbyrå så faller det sig naturligt att i ett handslag förena styrkorna och arbeta med hemsidesproduktioner för marknadsföring i nöjessfären. Grafiskt material och strategier för marknadsföring i sociala medier, likväl som faktiskt arbete med uppläggning och spridning, är andra närliggande arbetsområden där Lejonsson verkar. Utöver produktion av hemsidor och grafiskt material ser företaget en ökande grad av långsiktiga samarbeten med såväl nya som gamla kunder avseende hjälp med att aktivt driva marknadsföring i de digitala kanalerna. Lejonsson producerar och driver givetvis företagets egna hemsidor och facebooksidor,

Trycksaker såsom affischer, programblad, banderoller, etc, är och förblir fortsatt viktiga inslag i en komplett marknadsföringsstrategi. Vid många av Lejonssons uppdrag blir det även aktuellt med nyproduktion eller rekreering av logotyper, då en väl formgiven logotyp i högkvalitativa format är en förutsättning för de flesta marknadsföringsinsatser. Precis som för de digitala kanalerna så producerar Lejonsson allt eget tryckmaterial, i första hand i samarbete med lokala tryckerier som likt Lejonsson värderar långsiktiga relationer och hög kvalitet.

För Lejonsson är allmännyttan av stor vikt, varför ideella insatser och sponsring tillhör självklara inslag i verksamheten. Lejonsson driver ett flertal webbplatser för tillgängliggörande av aktuell och korrekt arrangemangsinformation, där ingen särskillnad görs mellan arrangemang som Lejonsson driver, som Lejonssons kunder driver, eller som drivs av andra. Neutrala informationskanaler är essentiellt i Lejonssons ögon, där programbladet "Dansa i Jemtland" och tillhörande hemsida dansaijemtland.se med alla länets danstillfällen samlade är ett talande exempel.