Webbhotell

Lejonsson driver ett eget Webbhotell, endast för de kunder vars hemsidor vi utvecklat. Den enhetlighet och bekvämlighet som det egna webbhotellet innebär för oss kommer kunderna till gagn genom att vi kan tillhandahålla ett kostnadseffektivt alternativ med funktionalitet som är särskilt anpassad för den webbplattformslösning som vi valt att arbeta med, Drupal. Förutom att vi spar mycket tid på att alltid vara hemmastadda i miljön med trygghet i att all funktionalitet vi behöver finns att tillgå, så kan vi genom samordning av uppdateringsinsatser ombesörja uppdateringar av våra kunders webbplatser på ett effektivt sätt. Sammantaget ger det minskade driftsstörningar, ökad säkerhet, förbättrad funktionalitet, och sist men inte minst lägre underhållskostnader för våra kunder.