Arbetssätt

Att arbeta med webbproduktion kan tyckas enkelt, det ska byggas en hemsida och hur svårt kan det vara? Vägen till en ny webbplats, och färden med en webbplats, är dock ofta allt annat än rak och kanske finns det lika många olika vägar som det finns webbyråer, eller för den delen webbutvecklare. Vilken väg som är rätt beror också på varje enskild kunds specifika förutsättningar och behov, och vår ambition är att ledsaga våra kunder rätt i den djungel som detta för många ter sig som. Vi väljer inte alltid samma väg för alla kunder, men vi har våra favoritstigar och väl upptrampade stråk som ändock gör att vi ganska snabbt kan ta oss förbi olika passager och fram mot målet, tillsammans med våra kunder.

Några av de grundläggande värden, principer, rutiner och verktyg som vi arbetar med har vi listat nedan. De är tänkta att ge en bild av vilka vi är, hur vi tänker och hur vi arbetar. Om det är något som väcker nyfikenhet eller undran, fråga oss gärna så berättar vi mer.

Ditt digitala skyltfönster mot världen

Lejonssons önskan är att alla som så behöver ska kunna ha ett tilltalande och funktionellt skyltfönster mot världen, i form av en egen hemsida. Vissa lägger 100.000-tals kronor varje år på sin webbplats, medan andra har långt mindre medel att röra sig med och därför tvekar inför att ens skaffa sig en hemsida. När vi utvecklar en webbplats tar vi därför fasta på varje kunds specifika behov, förutsättningar och plånbok, vilka får styra ambitionsnivå och prioriteringar. Vi vill att varje kund ska känna att vi leverarar precis det som behövs, varken mer eller mindre, att vi hjälper kunden att förstå sina behov utan att sälja in mer än så. Samtidigt är vår ambition också att från första stund göra tydligt för våra kunder vilka kostnaderna är för utveckling, underhåll och drift av en hemsida.

Korta ledtider och långsiktiga relationer

En del i att hålla kostnaderna nere samtidigt som vi ökar kundernas delaktighet och medvetenhet avseende såväl webbprojektets mål och innehåll som kostnader, är att snabbt komma till konkret handling och börja bygga. Att klara ut behov, önskemål, krav och begränsningar är givetvis något som behöver göras, men samtidigt är det något som vi märkt att många ha svårt för att göra innan de har något att ta på. Att snabbt bygga upp grunden till en hemsida som vi sedan tillsammans med kunden kan resonera kring och utveckla, har vi funnit vara ett framgångskoncept. Snabba och täta leveranser är idag genomgående ett av våra kännetecken, och lite av nyckeln till att bygga det förtroende och den närhet till kund som lägger grunden för vad vi allra främst strävar efter, långsiktiga relationer där vi efter leverans av hemsida kontinuerligt bistår kunden med att hålla webbplatsen aktuell, såväl tekniskt som funktionellt och innehållsmässigt.

Vi bygger med Drupal

Att bygga webbplatser kan bli dyrt, det finns inga gränser för hur mycket pengar man kan lägga på en hemsida. Valet av verktyg att arbeta med kan dock påtagligt påverka kostnadsbilden. Den enskilda komponent som mer än något annat kan få kostnaderna att skena iväg är egenutvecklad programkod. Att bygga tekniska funktioner helt på egen hand kräver många mantimmar; för design, implementation, testning, buggrättning, och dessutom ökar riskerna för fel, av mer eller mindre allvarliga former, då funktionerna endast används av en eller några få webbplatser i världen.

Vi har valt att bygga våra webbplatser på ett väl etablerat ramverk, ett existerande webbpubliceringsverktyg där grundläggande funktioner finns klara från första början och inte behöver uppfinnas på nytt varje gång. Vi arbetar idag uteslutande med Drupal, världens största fria webbpubliceringsplattform, vilket är vår verktygslåda med vilken vi kan sätta samman nästan vilka funktioner som helst utan att för den skull behöva utveckla och ansvara för egen programkod. Genom att använda oss av Drupal kan vi garantera våra kunder kostnadseffektivitet, trygghet och framtidssäkerhet, med webbplatser i gott sällskap av giganter såsom Vita Huset och IKEA. Drupal utvecklas som öppen källkod av ett världsomspännande nätverk av webbutvecklare, ett nätverk som vi med stolthet är delaktiga i. De allra flesta av oss lämnar väldigt små egna bidrag, men tillsammans skapar vi underverk och idag finns nästintill 30.000 olika tilläggsmoduler till Drupal, större eller mindre funktionsblock som var och en av oss webbutvecklare sedan kan använda oss av för att bygga just Din webbplats.

Lejonsson har arbetat med Drupal sedan 2008 och vi har idag en gedigen erfarenhet av denna fantastiska verktygslåda, nyckeln till att vi till rimlig kostnad kan bygga hemsidor av dignitet.

Enkelt och roligt att själv underhålla

Många gånger har vi hört nya kunder beklaga sig över svårigheter med att uppdatera existerande hemsidor, ibland har de inte alls möjlighet att uppdatera ens minsta textinformation och andra gånger kan de göra vissa saker via rent horribla administrationsgränssnitt som kräver veckolånga kurser för att begripa sig på. Vår ståndpunkt är att det inte ska behöva vara krångligt att uppdatera sin egen hemsida. Lejonsson skräddarsyr därför alla administrativa funktioner efter varje enskild kunds specifika behov och förutsättningar, samt integrerar dessa på ett intuitivt sätt i webbplatsens gränssnitt. Därmed blir det otroligt enkelt att ändra såväl text som bilder, lägga till eller sortera olika former av innehåll, publicera och avpublicera, etc.

När vi vid första kontakterna med nya kunder berättar att vi arbetar med Drupal så ser vi ofta hur oron sprider sig bland de som vet med sig att de sedan skall arbeta med hemsidan. Tidigare erfarenheter av nya system har lärt dem att sky förändringar som pesten och även fast de inte alls är bekväma med den nuvarande hemsidans administration så tycker de sig ändock ha investerat mycket tid i att lära sig det hela och på något sätt känner de sig hemma i den unkna miljön. Efter att vi har demonstrerat administrationen på någon eller några av våra exempelhemsidor så brukar dock tonen bli en annan och vi kan vittna om rena jubeltonerna från möten där webbredaktörerna för första gången fått arbeta med sin nya hemsida.

Unik design och mobil tillgänglighet

En hemsida är en viktig del av ett varumärke och ingen dussinprodukt, varför vi till varje kund formger en egen grafisk design som gör webbplatsen unik och representativ. Hur mycket tid och därmed pengar vi lägger på designen varierar dock enormt mycket, som i alla avseenden även här utifrån behov, önskemål och plånbok.

Alla våra webbplatser byggs med mobilmedveten temadesign, vilket innebär att vi säkerställer tillgänglighet från mobila enheter såsom telefoner och surfplattor.

I tiden, för framtiden

Vi har sett många hemsidor som är likt ett tryckt reklamblad fast i elektronisk form, en ögonblicksbild som är snygg och tilltalande för stunden men som snabbt falnar och sedan måste kastas för att bereda plats för något nytt. Det är som vi ser det ett gigantiskt resursslöseri. Vår ambition är att bygga hemsidor som ligger i tiden, samtidigt som vi vill värna våra kunders investeringar och därför alltid strävar efter att också bygga för framtiden. Tack vare Drupal ger vi webbplatserna en stabil grund för våra kunder att leva med, en framtidssäker bas på vilken webbplatserna kan utvecklas och som vi tillsammans med kunderna kan bygga vidare på, in i framtiden.