Övriga tjänster

Webb är vårt kärnområde och vårt fokus, men det utesluter inte att vi även utför vissa andra tjänster inom våra kompetensområden.

Logotypdesign och återskapande av logotyper

Vi designar din logotyp utifrån dina konkreta idéer och/eller tar fram förslag baserade på din verksamhets innehåll, inriktning och värderingar. Om du har en existerande logotyp av äldre snitt som förtjänar en uppfräschning, har för låg kvalitet, eller på annat sätt behöver återskapas och bearbetas, så fixar vi det.

 

 

 

Trycksaksproduktion och digitala grafiska tjänster

Oavsett önskemål och behov kan vi bistå med grafiska tjänster för såväl digitala tillämpningar som trycksaker i allehanda former. Vi samverkar med lokala tryckerier och kan på så sätt för våra kunders räkning ombesörja hela processen från idé till färdig produkt.

 

Pressmaterial

Ett bra pressmaterial är av största vikt för att exempelvis band skall kunna exponeras på ett positivt sätt i olika sammanhang, en nyckel till långsiktig framgång. Som frekventa användare av pressmaterial har Lejonsson byggt upp en erfarenhetsbaserad kunskap kring behoven, som kombinerat med vår kompetens inom design och bildhantering ger en unik expertis inom området. Om vi tillåts ta ansvar för ditt pressmaterial, säkerställer vi att materialet;

  • bildmässigt uppfyller nödvändiga krav
  • är aktuellt och kan hållas uppdaterat med minimal insats
  • erbjuder en flexibilitet med varianter för olika tillämpningar
  • håller hög utförandemässig kvalitet
  • tillhandahålls i en lämplig uppsättning format
  • paketeras klokt och görs tillgängligt på ett överskådligt sätt

Vi kan utföra arbete på löpande räkning eller erbjuda fasta paketpriser för såväl engångsuppdrag som kontinuerliga åtaganden, kontakta oss så resonerar vi oss fram till vad som passar dig bäst.

 

IT-tjänster i Kopparhusets kontorshotell

Lejonssons huvudkontor är lokaliserat i Kopparhusets kontorshotell på Prästgatan 51 i Östersund. Här ombesörjer vi internetaccess och såväl trådbundet som trådlöst lokalt nätverk med filserver och backuptjänster till samtliga hyresgäster, vi tillhandahåller även en för kontorshotellet gemensam högpresterande färgskrivare.